Rivning eller sanering?
Vi tar även de svåra jobben!

Snabbt - Effektivt - Prisvärt

Rivning eller sanering?
Vi tar även de svåra jobben!

Snabbt - Effektivt - Prisvärt

Vi hjälper dig med rivning i Stockholm

Om du är i behov av professionell firma för rivning i Stockholm eller i någon annan del av Sverige är vi det rätta valet för dig. Svexa är en av de största aktörerna i branschen inom rivning och håltagning. Vi utför även sanering av olika slag såsom asbest- och PCB-sanering samt sanering av miljöfarligt avfall. 

Anlita oss när du vill få jobbet gjort snabbt av en aktör som har lång erfarenhet och alla behövliga tillstånd som krävs för att arbeta säkert.

Vi är ett serviceföretag som är specialiserat på handrivningsentreprenader och utför uppdrag för såväl större byggföretag som privatpersoner. För privatkunder kan det handla om allt från enklare rivning av tapeter och badrum till rivningar inför stambyten. Vi åtar oss även större jobb, exempelvis rivningar i stora kontorskomplex som ska byggas om av företag. Du kan anlita oss för rivningsarbeten i hela landet.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert! Du når oss via vårt kontaktformulär eller på telefon: 076-029 95 95.

Rivning är mer än att förstöra

Vem som helst kan förstöra saker – att riva professionellt innebär mer än så. Vi river smart med stor känsla för detaljer och hittar effektiva och smidiga lösningar. Inget som kunden vill behålla förstörs och vi håller det snyggt och rent.

Vi klarar det mesta inom lättrivning och demontering där det inte behövs några större maskiner. Vi kan även använda en rivningsrobot när det handlar om tuffare och mer svårjobbade uppdrag.


rivning stockholm

Rivning av hus i fem steg

1. Kontrollera byggnaden

Vi inleder rivningsprocessen med en materialinventering. Anledningen till att man gör det är att man behöver veta vilka byggnadsmaterial och ämnen som finns i den aktuella byggnaden – och hur stora mängder. Här gäller det att vara noggrann – annars riskerar man obehagliga överraskningar när själva rivningsarbetet inleds. Speciellt fokus bör ligga på miljöfarligt avfall som alltid finns i hus. Genom att titta på husets byggnadsår kan man räkna ut en hel del när det handlar om byggmaterial.

2. Ansök om rivningslov

Inventeringen blir sedan en del i ansökan om rivningslov. Ju mer noggrann inventeringen är desto bättre är chanserna att få rivningslovet beviljat. Det ska även finnas med en kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Dessutom måste det självklart framgå vad som ska rivas, hur arbetet ska utföras och hur avfallet ska hanteras. Rivningslov krävs för i stort sett alla byggnader som finns i detaljplanerat område.

3. Plocka ut det miljöfarliga materialet först

Det första som demonteras och saneras är det miljöfarliga avfallet, detta för att övriga byggnader inte ska kontamineras. Asbest finns ofta i äldre svenska byggnader. Dessutom bör denna process helst göras ett material åt gången, då ökar lönsamheten för projektet.

4. Tänk på arbetsmiljön

Arbetsmiljön är en viktig del av ett rivningsjobb. Det kan vara farligt att riva ett hus. Rasrisk, damm och buller gör att det är viktigt med ett ordentligt säkerhetstänk vid rivningsarbeten. Säkerhetsutrustning och noga framtagna rutiner är mycket viktiga om säkerheten för rivningsarbetarna ska kunna garanteras.

5. Slutrivningen

När man har plockat ned det miljöfarliga avfallet och annat som ska sorteras ut återstår en naken stomme. Den rivs då med grävmaskin och annan tyngre utrustning. Det är trångt och utrymme, därför är det ofta nödvändigt att frakta bort rivningsmaterialet vartefter. Det måste köras iväg till en godkänd avfallsmottagare. När rivningsplatsen är städad är arbetet klart. Allra sista momentet är att firman som utfört arbetet skickar en fraktionsrapport till byggaren.


Rivning i Stockholm med kunden i första rummet

Vi sätter alltid kundens bästa i första rummet och arbetar snabbt och effektivt när vi utför en rivning. Viktigast för oss är att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att det är säkert för både kund och personal och alla andra berörda när rivningen pågår.

Vi sorterar givetvis alla rivningsdelar till återvinning för miljöns skull.

Vi vänder oss till alla som är i behov av en rivning: företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi utför även andra servicearbeten i Storstockholm. Det finns inget jobb som är för stort eller litet för oss.

Våra tjänster inom rivning

  • Golvslipning
  • Lättrivning
  • Selektiv rivning
  • Totalrivning
  • Tungrivning

tungt rivningsarbete i Stockholm

Vi utför alla typer av arbeten inom rivningsområdet. Inget uppdrag för stort eller för litet för oss, vi tar oss an alla typer av utmaningar. Det handlar alltid om att att riva smart och exakt, hålla tiderna och veta hur man hanterar materialet på ett korrekt och säkert sätt. 

Tack vare vår långa kompetens och långa erfarenhet inom rivning kan vi garantera att våra arbeten utförs med högsta kvalitet.  Dessutom har miljöaspekten en central roll i allt rivningsarbete vi utför. Våra kunder kan vara trygga i att den mest lämpade metoden används, både när det gäller att återanvända material, minimera deponin och liknande. Det får våra kunder att känna sig trygga.

Miljötänk med dammfria rivningar

Vi utför även så kallade dammfria rivningar där det behövs. Det betyder att vi täcker hela arbetsområdet och håller dammet borta från övriga fastighetsytor.

Vi månar om miljön och sorterar och återvinner alla rivningsmassor innan vi transporterar iväg dem.

Utöver rivning i Stockholm utför vi även en rad andra tjänster inom sanering och renoveringar. Vi tar oss an uppdrag som många andra aktörer undviker, till exempel sanering av PCB, asbest eller andra föroreningar som kan vara mycket farliga. Vi har alla tillstånd som behövs för att utföra dessa typer av arbete och ser till att både du som kund och vår personal skyddas under arbetets gång.

Anlita oss för ditt uppdrag

Välkommen att höra av dig till oss för att diskutera rivning av hela eller delar av byggnader. I samband med rivningen kan vi även erbjuda sanering om det finns behov av detta - något som är mycket vanligt när man river äldre byggnader och måste utföra markarbeten för att kunna bygga nytt. Vi hjälper dig så att nybygget eller renoveringen snabbt är igång igen!

Rivning och sanering med trygghet. Vi gör jobbet säkert!