Rivning eller sanering?
Vi tar även de "svåra" jobben!

Vi river snabbt och effektivt

Rivning eller sanering?
Vi tar även de "svåra" jobben!

Vi river snabbt och effektivt

Vi hjälper dig med rivning i Stockholm

Om du är i behov av en rivning i Stockholm eller annan del av Sverige är vi företaget för dig. Vi utför även sanering av olika slag, inklusive asbest- och PCB-sanering samt sanering av miljöfarligt avfall. Golvslipning, bilningsarbete och selektering vid rivning ingår också i vår repertoar. Anlita oss när du vill få jobbet gjort snabbt av en aktör som har alla behövliga tillstånd och erfarenhet för att arbeta säkert.

Vi är ett serviceföretag som är specialiserat på handrivningsentreprenader. Vi river hos privatkunder, då kan det handla om allt från tapeter, badrum och rivningar inför stambyten. Vi åtar oss även större jobb, exempelvis rivningar i stora kontorskomplex som ska byggas om av företag. Vi utför rivningsarbeten i hela landet.

Rivning i Stockholm med kunden i första rummet

Vi sätter alltid kundens bästa i första rummet och arbetar snabbt och effektivt när vi utför en rivning. Viktigast för oss är att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att det är säkert för både kunder och personal och alla andra berörda när rivningen pågår. Vi sorterar givetvis alla rivningsdelar till återvinning för miljöns skull.

Vi vänder oss till alla som är i behov av en rivning: företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi utför även andra servicearbeten i Storstockholm. Det finns inget jobb som är för stort eller litet för oss.

Miljötänk med dammfria rivningar

Vi utför även så kallade dammfria rivningar där det behövs. Det betyder att vi täcker hela arbetsområdet och håller dammet borta från övriga fastighetsytor.

Vi månar om miljön och sorterar och återvinner alla rivningsmassor innan vi transporterar iväg dem.

Utöver rivning i Stockholm utför vi även en rad andra tjänster inom sanering och renoveringar. Vi tar oss an uppdrag som många andra aktörer undviker, till exempel sanering av PCB, asbest eller andra föroreningar som kan vara mycket farliga. Vi har alla tillstånd som behövs för att utföra dessa typer av arbete och ser till att både du som kund och vår personal skyddas under arbetets gång.

Anlita oss för ditt uppdrag

Välkommen att höra av dig till oss för att diskutera rivning av hela eller delar av byggnader. I samband med rivningen kan vi även erbjuda sanering om det finns behov av detta - något som är mycket vanligt när man river äldre byggnader och måste utföra markarbeten för att kunna bygga nytt. Vi hjälper dig så att nybygget eller renoveringen snabbt är igång igen!

Rivning och sanering med trygghet. Vi gör jobbet säkert!