Rivning eller sanering?
Vi tar även de "svåra" jobben!

Vi river snabbt och effektivt

Rivning eller sanering?
Vi tar även de "svåra" jobben!

Vi river snabbt och effektivt

Vi hjälper dig med rivning i Stockholm

Om du är i behov av en rivning i Stockholm eller annan del av Sverige är vi företaget för dig. Vi utför även sanering av olika slag, inklusive asbest- och PCB-sanering samt sanering av miljöfarligt avfall. Golvslipning, bilningsarbete och selektering vid rivning ingår också i vår repertoar. Anlita oss när du vill få jobbet gjort snabbt av en aktör som har alla behövliga tillstånd och erfarenhet för att arbeta säkert.

Vi är ett serviceföretag som är specialiserat på handrivningsentreprenader. Vi river hos privatkunder, då kan det handla om allt från tapeter, badrum och rivningar inför stambyten. Vi åtar oss även större jobb, exempelvis rivningar i stora kontorskomplex som ska byggas om av företag. Vi utför rivningsarbeten i hela landet.

Rivning i Stockholm med kunden i första rummet

Vi sätter alltid kundens bästa i första rummet och arbetar snabbt och effektivt när vi utför en rivning. Viktigast för oss är att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att det är säkert för både kunder och personal och alla andra berörda när rivningen pågår. Vi sorterar givetvis alla rivningsdelar till återvinning för miljöns skull.

Vi vänder oss till alla som är i behov av en rivning: företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi utför även andra servicearbeten i Storstockholm. Det finns inget jobb som är för stort eller litet för oss.

Miljötänk med dammfria rivningar

Vi utför även så kallade dammfria rivningar där det behövs. Det betyder att vi täcker hela arbetsområdet och håller dammet borta från övriga fastighetsytor.

Vi månar om miljön och sorterar och återvinner alla rivningsmassor innan vi transporterar iväg dem.

Utöver rivning i Stockholm utför vi även en rad andra tjänster inom sanering och renoveringar. Vi tar oss an uppdrag som många andra aktörer undviker, till exempel sanering av PCB, asbest eller andra föroreningar som kan vara mycket farliga. Vi har alla tillstånd som behövs för att utföra dessa typer av arbete och ser till att både du som kund och vår personal skyddas under arbetets gång.

Anlita oss för ditt uppdrag

Välkommen att höra av dig till oss för att diskutera rivning av hela eller delar av byggnader. I samband med rivningen kan vi även erbjuda sanering om det finns behov av detta - något som är mycket vanligt när man river äldre byggnader och måste utföra markarbeten för att kunna bygga nytt. Vi hjälper dig så att nybygget eller renoveringen snabbt är igång igen!

Rivning av hus i fem steg

Kontrollera byggnaden

Inled rivningsprocessen med en materialinventering. Anledningen till att man gör det är att man behöver veta vilka byggnadsmaterial och ämnen som finns i den aktuella byggnaden – och hur stora mängder. Hår gäller det att vara noggrann – annars riskerar man obehagliga överraskningar när själva rivningsarbetet inleds. Speciellt fokus bör lika på miljöfarligt avfall som alltid finns i hus. Genom att titta på husets byggnadsår så kan man räkna ut en hel del när det handlar om byggmaterial.

Ansök om rivningslov

Inventeringen blir sedan en del i ansökan om rivningslov. Desto mer noggrann inventeringen är desto bättre är chanserna att få rivningslovet beviljat. Det ska även finnas med en kontrollplan enligt plan-och bygglagen. Dessutom måste det självklart framgå vad som ska rivas, hur arbetet ska utföras och hur avfallet ska hanteras. Rivningslov krävs för i stort sett alla byggnader som finns i detaljplanerat område.

Plocka ut det miljöfarliga materialet först

Det första som demonteras och saneras är det miljöfarliga avfallet, detta för att övriga byggnader inte ska kontamineras. Asbest finns ofta i äldre svenska byggnader. Dessutom bör denna process helst göras ett material åt gången, då ökar lönsamheten för projektet.

Tänk på arbetsmiljön

Arbetsmiljön är en viktig del av ett rivningsjobb. Det kan vara farligt att riva ett hus. Rasrisk, dam och buller gör att det är viktigt med ett ordentligt säkerhetstänk vid rivningsarbeten. Säkerhetsutrustning och noga framtagna rutiner är mycket viktiga om säkerheten för rivningsarbetarna ska kunna garanteras.

Slutrivningen

När man har plockat ned det miljöfarliga avfallet och annat som ska sorteras ut återstår en naken stomme. Den rivs då med grävmaskin och annan tyngre utrustning. Det är trångt och utrymme, därför är det ofta nödvändigt att frakta bort rivningsmaterialet vartefter. Det måste köras iväg till en godkänd avfallsmottagare. När rivningsplatsen är städad så är arbetet klart. Allra sista momentet är att firman som utfört arbetet skickar en fraktionsrapport till byggaren.

Rivning och sanering med trygghet. Vi gör jobbet säkert!