Rivning Stockholm

Vi river snabbt och effektivt

Tjänster

Asbestsanering

Tyvärr så finns det fortfarande många byggnader som innehåller olika material med asbest. Det kan till exempel handla om eternitplattor till fasader eller tak, rör eller isoleringsmaterial med asbestinnehåll. Det är mycket viktigt att dessa tas om hand på rätt sätt när man renoverar så att ingen skadas. Vi utför denna typ av sanering och ser till att allt omhändertas säkert.

PCB-sanering

PCB är ett mycket skadligt ämne som tidigare bland annat användes i fogar i badrum, halksäkra golv med mera. Detta ämne är nu förbjudet enligt lag och måste avlägsnas om det upptäcks. Vi utför denna typ av sanering vid behov och följer då riktlinjerna som tagits fram av Svenska fogbranschens riksförbund.

Golvslipning

Slitna golv? Det fixar vi! Med en golvslipning kan man rädda repiga eller fläckiga golv så att de får nytt liv.

Stambyte

Med jämna mellanrum behöver man se över rörstammarna i sina byggnader. Vi river och byter ut rören så att du kan vara säker på att ha ett VVS-system som håller tätt.

Bilning, håltagning med mera

Om du behöver avlägsna väggar, öppna upp större hål i betong eller liknande så kan du anlita oss för jobbet.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med någon av dessa tjänster.

Rivning och sanering med trygghet. Vi gör jobbet säkert!