Vi utför alla former av rivning

Tungrivning

När något större ska rivas, till exempel ett helt hus, behövs både rätt utrustning och kunskap om hur man gör jobbet på ett säkert sätt. Vi har moderna maskiner som kan anpassas till arbetets förutsättningar. Allt från mindre rivningsrobotar upp till större grävmaskiner hittas i vår maskinpark.

Vår personal har erfarenhet av att genomföra stora rivningar och ser till att arbetet utförs både säkert och effektivt.

Lätt rivning

Vid lättare rivningsarbeten arbetar vi med handverktyg och mindre maskiner för att avlägsna de delar som ska bort. Det kan till exempel handla om att öppna upp en vägg i en villa eller en kontorslokal för att ändra på planlösningen eller släppa in mer ljus.

Givetvis undersöker vi alltid i förväg så att det inte finns några hinder för att riva, till exempel el- eller avloppsledningar som går genom konstruktionen. Det bästa är förstås om du har tillgång till konstruktionsdokument så att vi kan se direkt vilka delar som är bärande med mera.


Rivning vid stambyte

När man river ett badrum inför stambyte rivs i stort sett allt ut, ända in till betongen i väggar och golv. Kakel, klinkers, toalettstolar, handfat, badkar, duschkabiner, allt ska bort.

Avfallet som rivits ut sorteras sedan i olika containers beroende på vad för sorts avfall det är. Detta görs för att underlätta återvinningen.

I ett kök går vi försiktigare fram vid en stambytesrivning, där handlar det i mångt och mycket om att montera ned skåp och annat som sitter i vägen. Sedan är det bara att placera tillbaka allt så att det ser ut som innan. Anledningen till att man inte river i köket är att det inte finns någon fuktspärr som behöver rivas ut. Det gör att det inte finns något behov av en mer omfattande rivning.


Rivning av lokaler

Vi utför även rivning av lokaler, stora som små. Om ditt företag behöver bygga om har vi kompetensen att riva på rätt sätt. Vi sköter det hela på ett snabbt och effektivt sätt där allas säkerhet är i fokus.


Badrumsrivning

Ska du renovera badrummet och behöver hjälp med rivningen? Det kan vara bra att anlita en yrkeskunnig, för går något fel i ett badrum kan det bli kostsamt i framtiden på grund av fuktskador. Ring oss om du behöver riva ditt badrum.


Dammfri rivning

Vi erbjuder även en dammfri rivning. Det innebär att arbetsområdet avskärmas från övriga områden i lokalen. Man skapar dessutom ett undertryck med kraftiga byggfläktar som gör att det blir dammfritt utanför rivningsområdet. Dammfri rivning är perfekt vid ombyggnationer, men speciellt om arbetet ska fortsätta i närliggande lokaler medan rivningen pågår.

Rivning och sanering med trygghet. Vi gör jobbet säkert!