Asbestsanering Stockholm

Certifierad asbestsanering i Stockholm

Vi utför asbestsanering på ett effektivt och metodiskt sätt med säkerheten i fokus – alltid till ett bra pris.

Är ditt bygge i behov av en trygg och säker asbestsanering? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast med en kostnadsfri offert. Vi utför asbestsanering och rivningstjänster i Stockholm med omnejd.


asbestsanering Stockholm

Ett naturligt och hälsofarligt byggmaterial

Asbest är ett naturligt material som var vanligt förekommande i byggbranschansen under 50-, 60- och 70-talet. Materialet har en mycket bra isolerande förmåga och tål dessutom mycket höga temperaturer.

Den stora nackdelen med asbest är att det är hälsofarligt – om fibrerna i materialet frigörs i luften kan inandning leda till hälsoproblem som Asbestos eller lungcancer om asbestdammet deponeras i lungorna.

Vi inleder med en miljöinventering

En asbestsanering inleds av en miljöinventering. Den utförs antingen av oss eller av kunden och eventuell förekomst av asbest dokumenteras. Om asbest påträffas i inventeringen ska man skicka in en asbestanmälan till arbetsmiljöverket. Den ska vara inne två dagar innan saneringen.

Vi utför sedan saneringen efter konstens alla regler. Vi tätsluter utrymmet, använder trestegssluss, undertryck, luftrenare med HEPA-filter, skyddskläder och annan personlig skyddsutrustning.

Vi arbetar metodiskt och säkert och hanterar materialet tätslutet och det transporteras sedan till en godkänd avfallshantering.

Viktigt att sanera i gamla byggnader

Asbestsanering är ofta nödvändigt i gamla byggnader där materialet kan finnas kvar i konstruktion och isolering. Sedan 1980-talet är asbest förbjudet i nybyggnationer och vid renoveringar på grund av dess hälsofarlighet. Bor du i en bostad som är byggd före 1980 finns risken att den innehåller asbest.

Asbestsanering Stockholm – så går det till

  • Ta kontakt. Misstänker du att det finns asbest i din fastighet så rekommenderar vi att du kontaktar oss så tar vi hand om allt. Där har vi en dialog där vi planerar hela processen och ger ett prisförslag.
  • Miljöinventering och provtagning. Här tar vi reda på om och var det finns asbest och hjälper dig med en tillståndsansökan om det är nödvändigt.
  • Sanering. Vi bokar in en komplett asbestsanering där vi sanerar och deponerar restavfallet på ett tryggt och miljösäkert sätt. Vi finns med dig under hela processen och är lyhörda för dina frågor och funderingar. En löpande dialog med kunden är alltid i fokus för oss.

Utbildade och certifierade medarbetare

Våra medarbetare är självklart utbildade och behöriga att utföra asbestsanering. Vi använder alltid professionell utrustning och beprövade metoder.

Välkommen att kontakta oss för en asbestsanering – vi ser till att renoveringen blir säker och att du inte riskerar din hälsa.

asbestsanering Stockholm

Säker och effektiv asbestsanering